wet geving omtrent camera bewaking & rookmelders

Camerabewaking

Volgens de Camerawet(externe link) is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om:

  • misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen

  • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen

  • de orde te handhaven

Andere camera’s moeten in principe de voorschriften van de Privacywet(externe link) naleven.

Wanneer u een bewakingscamera wilt plaatsen en gebruiken, moet die voldoen aan de voorschriften van de camerawet.

Op deze regeling zijn twee uitzonderingen:

 

Aangifte

Als u een bewakingscamera plaatst, dan moet u de politiediensten daarvan op de hoogte brengen.

 

Op de website  www.aangiftecamera.be (externe link)  kunt u gratis een aangifte voor camerabewaking indienen.

 

Meer informatie

 

Op de website BeSafe.be(externe link) vindt u richtlijnen over de plaatsing van bewakingscamera’s en bewaring en gebruik van de gemaakte beelden.

Rookmelders

Hoe sneller u een brand opmerkt, hoe meer tijd u heeft om de woning te verlaten en dus hoe groter uw overlevingskansen liggen. 

Rookmelders kunnen u hierbij van pas komen.

Een rookmelder reageert namelijk op rook: hij maakt een scherp geluidssignaal wanneer de rookconcentratie in de lucht een bepaalde drempel overschrijdt. Dankzij de snelle detectie van rook kan zo'n toestel het aantal doden en gewonden bij brand aanzienlijk verminderen.

 

Plaatsbepaling en installatie

 

De hal en de trappenhal zijn de plaatsen waar de lucht het gemakkelijkst circuleert en waar bijgevolg, in geval van een beginnende brand, de rook zich het eerst verspreidt. Dat is dus de aangewezen plaats om de branddetectors te installeren. U installeert best op elke verdieping van de woning minstens één detector, waarvan zeker een toestel in het vertrek waarop de deuren van de slaapkamers uitgeven.

In de keuken, de badkamer en de garage moeten geen rookmelders geïnstalleerd worden.

 

Enkele tips voor de installatie:

  • De detectoren moeten bij voorkeur optisch zijn, deze werken doeltreffender.

  • U moet de detectoren op minimum 30 cm van de hoeken tussen de wanden plaatsen.

  • U kunt het branddetectiesysteem eventueel koppelen met het inbraakalarm.

 

Onderhoud

  • Test uw rookdetectoren regelmatig uit door de testknop in te drukken. Zo herkent u ook het alarmsignaal wanneer het echt weerklinkt.

  • Vervang de batterijen van zodra dat nodig is. In principe geeft de rookdetector een signaal als de batterij leeg raakt.

  • Reinig het toestel regelmatig goed door al het stof weg te nemen.

  • Vervang uw rookdetector ongeveer om de tien jaar.

Meer info vlaanderen : https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/rookmelders-zijn-verplicht-woningen-om-conform-te-zijn

Meer info brussel : https://be.brussels/dbdmh/preventie/rookdetectoren

Meer info : http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/site/divers?page=incendie