wet geving omtrent camera bewaking

Sinds begin 2007 reguleert een nieuwe wet de camerabewaking in België. Deze wet maakt duidelijk wie, wat, waar en hoe men mag filmen. Elke camera-installatie moet daarenboven worden aangemeld bij de Privacycommissie. Heeft u vragen over de camerabewakingswetgeving, dan kan u steeds bij de specialisten van Varel Alarm terecht.

 

PRIVACYREGELS

Wanneer u filmt op plaatsen waar dit niet mag, kan dit beschouwd worden als een inbreuk op de privacy. Er zijn verschillende regels voor het filmen in diverse gebieden.

 

1. Privé-omgeving
Concreet komt het erop neer dat u in een privé-omgeving altijd camera’s mag plaatsen. Er is echter wel één duidelijke voorwaarde: iedereen moet op de hoogte zijn dat hij/zij gefilmd wordt. Dat betekent dat u dit duidelijk moet afficheren.

 

2. Ondernemingen en winkels
Het plaatsen van camera’s in bedrijven en winkels is wettelijk gereglementeerd. Als eigenaar van een camerabewakingssysteem kan u filmen in een onderneming of een winkel, maar slechts onder enkele voorwaarden. Zo is een duidelijke affichering noodzakelijk en moet ook de ondernemingsraad zijn akkoord geven voor het plaatsen van en filmen met camera’s.

 

3. Openbare plaatsen
Op openbare plaatsen, dus niet besloten en voor het publiek toegankelijk, is de wetgeving formeel. Hier mag enkel door een overheidsinstantie gefilmd worden. Er zijn echter belangrijke nuances:
– Besloten vs niet-besloten
– Voor het publiek toegankelijk vs niet voor het publiek toegankelijk

Nuttige links:

 

op deze site moet u, uw camera's registreren.

Dit is tevens gratis.

 

www.aangiftecamera.be